Autodelen: een slimme mobiliteitsoplossing

Bij autodelen wordt het gebruik van een wagen losgekoppeld van het bezit. Je deelt namelijk één of meerdere wagens met meerdere personen. Om beurten rij je met één van de wagens en dit wanneer jij hem nodig hebt. Staat de wagen stil? Dan kan een andere autodeler gebruik maken van het voertuig.

Wat is autodelen?

De auto is tegenwoordig een onmisbaar vervoersmiddel geworden. We nemen de wagen om boodschappen te doen, familie te bezoeken en om naar het werk te gaan. Toch is de wagen niet altijd het beste en snelste vervoersmiddel. Dat is waar je met autodelen bij stil staat, want je gebruikt de gezamenlijk auto doordacht, efficiënt en selectief.

Hoe neem je deel aan autodelen?

Je kan op twee manieren autodelen: je kan je enerzijds aansluiten bij een deelauto-organisatie of je kan een wagen delen met vrienden, familie buren of collega’s. In dit laatste geval schaf je samen één of meerdere wagens aan die dan volgens goede afspraken gedeeld worden. Nog een andere mogelijkheid is dat je werkgever enkele wagens ter beschikking stelt voor het personeel. Dan deel je bedrijfswagens onder de hoede van de bedrijfsleider of fleet manager.

Voordelen autodelen

Je kan met autodelen enerzijds het fileleed een beetje verminderen, maar het is ook een handige oplossing voor personen zonder wagen die er nu en dan eentje nodig hebben. Ook personen die een wagen hebben en hem weinig benutten of wie overweegt om een tweede wagen aan te schaffen, zijn gebaat bij autodelen.

Doordat je een auto deelt, spring je vaak bewuster om met het vervoersmiddel. Je neemt minder vaak de wagen om bijvoorbeeld korte afstanden te doen en dat is ook nog eens gezond! Een ander voordeel van autodelen is dat het goedkoper is dan zelf een eigen wagen aan te schaffen. Zo komt het geld dat je normaal in je auto moest pompen vrij voor andere zaken. Bovendien is autodelen een zeer sociaal gebeuren aangezien je in contact komt met nieuwe mensen in de buurt.