CO2-uitstoot

Milieubewust ondernemenCO2 uitstoot verminderen

De alsmaar stijgende milieuproblematiek leidt er toe dat er, ook in Nederland, steeds meer aandacht besteed wordt aan milieubewust ondernemen. Geen slechte zaak denken wij dan. Maar dat betekent ook dat de CO2-uitstoot van Nederlandse ondernemingen door de stakeholders en andere belanghebbenden onder de loep zal genomen worden.

Heeft je bedrijf een hoge CO2-uitstoot, dan zal je hiervoor door de vele belangengroepen ongetwijfeld op de vingers getikt worden, wat het imago van je onderneming zeker niet ten goede komt. Heb je daarentegen een lage CO2-uitstoot, dan is dit zeker iets waar je als onderneming mee mag pronken. Laat de wereld weten dat je een lage CO2-uitstoot hebt, je bedrijf zal positief in het nieuws verschijnen en er wel bij varen.

Een bedrijf heeft vele manieren om te waken over zijn CO2-uitstoot. Maar eerst moet je weten waar het schoentje knelt. Bij veel Nederlandse ondernemingen hebben de bedrijfsvoertuigen een aanzienlijk aandeel in de CO2-uitstoot. Maar hoe deze beperken? Met de Track-and-trace software kan de CO2-uitstoot van elk voertuig afzonderlijk in het oog gehouden worden. Zo zal je zien dat een hogere CO2-uitstoot vaak het gevolg van het rijgedrag van de bestuurder. Roekeloos rijden = hogere CO2-uitstoot.

Wil je als bedrijf bijdragen aan een groene wereld en milieubewust(er) ondernemen? Wel, de oplossing ligt net om de hoek. In uw eigen bedrijf. Via de tracking software kan u perfect zien welke voertuigen een hogere CO2-uitstoot hebben. Het enige dat u dan moet doen is uw werknemers aanmanen milieubewuster om te gaan met hun bedrijfsvoertuig en aan eco driving te doen. Bovendien zal dit ook hun brandstofverbruik terug schroeven.

Het is pas wanneer elke werknemer meewerkt, dat je bedrijf de totale CO2-uitstoot zal kunnen minimaliseren en zijn imago oppoetsen. Maar we moeten ergens beginnen.