Eco Driving: meer informatie

Het veranderende klimaat, fossiele brandstoffen die alsmaar schaarser worden en de daarmee gepaard gaande stijgende brandstofkosten… De impact van ons levenswijze wordt nu meer voelbaar dan ooit en daarom dienen we meer bewust om te gaan met het milieu. Eco driving is bijvoorbeeld een antwoord op het vraagstuk van zuinig omspringen met vervoer.

Broeikasgassen

De opwarming van het klimaat en het broeikaseffect worden meestal in één adem uitgesproken. Broeikasgassen zorgen ervoor dat de gemiddelde temperatuur op onze planeet stijgt en dat natuurlijke ecosystemen in de war geraken. Studies tonen dat ruim 18% van de broeikasgassen te wijten is aan de uitstoot van transport. Daarnaast is het transport ook verantwoordelijk voor het leeuwendeel in het verbruik van schaarse fossiele brandstoffen.  Nochtans kunnen we ons verbruik en de overvloedige COuitstoot van auto’s makkelijk terugschroeven met het principe van eco driving.

Eco driving: duurzaam, verantwoord en milieuvriendelijk verplaatsen

Het principe van eco driving is eenvoudig: u verplaatsen op een manier die de CO2 uitstoot minimaliseert en het brandstofverbruik reduceert. Eco driving is dus niet enkel slim vanuit een ecologisch standpunt, ook economisch gezien zijn de voordelen voor de hand liggend. Doordat u zuiniger zal omspringen met brandstof, zullen uw brandstofkosten merkbaar inkrimpen. Met eco driving draagt u uw steentje bij tot een duurzamer milieu, met aandacht voor uw portemonnee!

track-and-trace en eco driving

In het kader van een efficiënt brandstofverbruik en een verantwoord fleet management kunnen de rittenregistratie en tijdregistratie systemen van track-and-trace een bijdrage leveren tot eco driving. Onze systemen laten u als werkgever toe uw wagenpark kostenbesparend te beheren door u een gedetailleerd inzicht te verschaffen de afgelegde afstand, de gevolgde route en de gespendeerde tijd aan verplaatsingen. Dankzij real time GPS tracking kan u de meest optimale route uitstippelen, zodat uw kosten aan brandstof op een aanvaardbaar niveau blijven en de overbodige CO2 uitstoot wordt vermeden. Bovendien hebt u dankzij onze accurate trackingsoftware een gefundeerde basis voor het berekenen van de verplaatsingsvergoeding.

Informatie aanvragen over Eco Driving?
> Laat hier uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.