Hervorming fiscale bijtelling uitgesteld naar 2015

De hervorming van de autobelasting, de zogenaamde ‘autobrief 2’ van staatssecretaris van financiën Eric Wiebes (VVD), laat al een hele tijd op zich wachten. Aanvankelijk aangekondigd voor juni 2014, werd de hervorming uitgesteld tot Prinsjesdag. Nu ook het vierde kwartaal van 2014 niet haalbaar blijkt, verschuift de termijn naar ‘medio 2015’, zo laat de staatssecretaris weten. Intussen blijft het wachten op meer details over de inhoudelijke aanpassingen die de fiscale bijtelling voor leasewagens ondergaat.

Sober systeem voor de fiscale bijtelling

De mobiliteitssector kijkt al een tijdje uit naar de vernieuwde fiscale bijtelling. Tot nu toe was de bijtelling voor leaseauto’s afhankelijk van drie pijlers: het type auto, de benzinesoort en de CO2-uitstoot. Die laatste factor zorgde in 2011, bij de lancering van autobrief 1, nog voor een stormloop op leasewagens met een lage CO2-emissie, aangezien dat type wagens aanzienlijk minder belast werd dan voorheen: de bijtelling werd verlaagd van 20 procent naar 14 procent. Die 14 procent-regeling zou nu vervangen worden door een ‘soberder’ systeem. Daarbij staat vast dat de verhouding tussen professioneel rijden en privé rijden meetelt in het berekenen van de bijtelling. Het onderscheid in percentage dat tot nu gemaakt werd tussen auto’s op bezine en op diesel, zal verdwijnen.

Duurzaam beleid

Duurzaamheid staat centraal in het vervoersbeleid van vandaag, en niet alleen in Nederland. Ook de andere Europese landen zijn doordrongen van de ecologische noodzaak van duurzaam rijden. Staatssecretaris Wiebes verklaarde dan ook dat duurzamer rijden in de toekomst nog steeds aangemoedigd zal worden, zij het dan wel met ‘minder fiscale stimulering’. Het ziet er dus naar uit dat de nieuwe fiscale bijtelling er niet aantrekkelijker op wordt.

Tussenoplossing voor de fiscale bijtelling in 2016

Aangezien de lancering van de autobrief 2 uitgesteld is naar midden 2015, betekent dat dat de hervormde autobelasting pas ten vroegste vanaf 1 januari 2017 kan ingaan. Verwacht wordt dat er dus nog een tussenoplossing zal worden gezocht die zal gelden voor 2016.