Kilometerregistratie met keurmerk garandeert privacy

Het keurmerk voor ritregistratiesystemen is zowel een kwaliteitslabel voor de werkgever als een garantie voor de werknemer dat zijn of haar privacy wordt gerespecteerd. De overheid heeft overigens strenge voorwaarden gesteld aan RRS-bedrijven die het keurmerk willen behalen én behouden.

Waar gaat het over? Werkgevers die een bedrijfswagenpark bezitten, willen natuurlijk dat hun werknemers daar op een correcte manier gebruik van maken. En ook de fiscus hecht veel belang aan een correcte kilometerregistratie in dienstverband, enerzijds en privé, anderzijds. Dat laatste dient uiteraard te gebeuren met het nodige respect voor de privacy van de werknemer.

Big Brother?

De Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen werd in het leven geroepen om een normenkader vast te stellen én de naleving ervan te controleren. Speciale aandacht gaat daarbij juist naar de privacy. Want het is uiteraard niet de bedoeling dat een werkgever als een soort Big Brother het reilen en zeilen van zijn werknemers in hun vrije tijd kan monitoren. Het keurmerk, met zijn stricte regels en duidelijke normen, garandeert werknemers dat dat niet gebeurt. Werkgevers die gebruikmaken van een RRS mét keurmerk kunnen ervan op aan: de privacy van de werknemers wordt te allen tijde gerespecteerd.

Bijtelling met automatische kilometerregistratie?

Maar dat is niet het enige voordeel. Een automatisch ritregistratiesysteem met een keurmerk garandeert ook dat de rapportages aan alle eisen van de fiscus voldoen. Werknemers zijn immers niet altijd even stipt in het handmatig registreren van hun afgelegde kilometers. Een fout is ook vlug gemaakt, wat u nadien duur kan komen te staan.

Met een registratiesysteem dat beantwoordt aan alle eisen van de stichting bent u er zeker van dat er achteraf geen problemen zullen opduiken bij de afhandeling. Onterechte fiscale bijtellingen als gevolg van onduidelijke gegevens behoren absoluut tot het verleden. En omdat alles automatisch en digitaal verloopt, betekent het ook een pak minder werk voor uw administratie. Zij kunnen zich dus concentreren op belangrijkere zaken, wat dan weer kostenbesparend werkt.

Vraag vlug meer informatie aan over het ritregistratiesysteem van RAM.