Koeltransport

Koeltransporten hebben vaak een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot de producten die ze vervoeren. Vaak worden voedingsmiddelen vervoerd, die op een bepaalde temperatuur bewaard moeten blijven. Koeltransporten moeten er dus steeds over waken dat de temperatuur in de koelwagen op het gewenste peil behouden blijft.

Temperatuur tijdens het koeltransport opvolgen

Om de temperatuur nauwkeurig te kunnen opvolgen, kan een transportbedrijf beroep door op temperatuurregistratie. Met een systeem van temperatuurregistratie kan de bedrijfsleider van het transportbedrijf de temperatuur in de koelwagen nauwkeurig in het oog houden, en de chauffeur van het koeltransport waarschuwen indien de temperatuur in de koelwagen zich niet meer op het gewenste peil bevindt.

Daalt de temperatuur in de koelwagen plots, dan zal dit meteen opgepikt kunnen worden door de bedrijfsleider van het transportbedrijf, en zal de chauffeur van het koeltransport meteen op de hoogte gesteld kunnen worden. Dit zal ervoor zorgen dat heel wat schade aan de etenswaren vermeden kan worden, en zo kan het transportbedrijf natuurlijk ook heel wat kosten besparen.

Temperatuur nauwkeurig registreren

Niet alleen tijdens het koeltransport bewijst temperatuurregistratie haar nut, ook achteraf kan temperatuurregistratie heel nuttige informatie leveren. Met temperatuurregistratie zal je immers niet alleen de temperatuur in real time kunnen opvolgen, het zal ook de temperatuur registreren tijdens het koeltransport, zodat je achteraf de gegevens kan nakijken.

Dit is bijvoorbeeld interessant in het geval dat de voedingswaren toch beschadigd bij de klant zijn gearriveerd. Als transportbedrijf zal je in dat geval vaak als eerste met de vinger gewezen worden. Om je dus in te dekken tegen dit soort situaties, kan je de gegevens van de temperatuurregistratie inroepen, en samen met de klant bekijken of de temperatuur steeds op het juiste peil gehouden werd.

Indien blijkt uit de temperatuurregistratie dat de temperatuur steeds op het juiste peil gehouden werd, treft het transportbedrijf dus geen schuld, en dat zal je misschien wel een fikse schadeclaim kunnen besparen.

Temperatuurregistratie is dus een onmisbare tool voor elk transportbedrijf dat regelmatig koeltransporten uitvoert. Niet alleen is het een handig instrument om de status van het koeltransport op te volgen, ook nadien kan het heel wat nuttige info verschaffen.

Wilt u meer informatie aanvragen over temperatuurregistratie?
> Neem dan contact met ons op