Mobiliteitsbudget online beheren

Uw medewerkers hebben de mogelijkheid om het mobiliteitsbudget, dat aan elke werknemer wordt toegekend, zelf een invulling te geven. Om dit optimaal te laten verlopen, is het mobiliteitsbudget online beschikbaar en altijd actueel. Om grip te houden op de totale mobiliteitskosten, is er een bijhorende managementtool!

Mobiliteitsbudget online beheersbaar voor werknemers

Elke medewerker ontvangt een mobiliteitskaart met het budget. Met die kaart registreert en beheert de werknemer het mobiliteitsbudget. Om dit optimaal te laten verlopen, is het budget online beschikbaar.

Het mobiliteitsbudget geeft online een volledig actueel overzicht van de reizen, reistijden, gemaakte kilometers, het bijhorende vervoersmiddel en het kostenplaatje. Uw medewerkers kunnen hier alle informatie over hun woon-werkverkeer en zakelijke kilometers raadplegen. Dit verhoogt het kostenbewustzijn van uw medewerkers en geeft ze meer vrijheid.

Managementtool voor werkgevers

Als werkgever krijgt u dankzij deze totaaloplossing meer grip op uw mobiliteitskosten. Via de managementtool volgt u namelijk de reisbewegingen en de bijhorende kosten. Aan het einde van de maand ontvangt u alle reisbewegingen overigens op één factuur. Dat vermindert in de eerste plaats de administratieve rompslomp. Daarnaast vermindert ook de administratieve last door de slimme, volledig geautomatiseerde data-uitwisseling met uw eigen salarisadministratiesysteem.

Voordelen voor u als werkgever

In de eerste plaats verlicht het mobiliteitsbudget uw administratieve taak. Maar dat is niet alles; Doordat uw medewerkers grip hebben op het kostenplaatje, gaan ze zuiniger omspringen met wat ze spenderen aan de verschillende vervoersmiddelen. Dit betekent een kostenbesparing voor u. En dan hebben we het nog niet over het milieu gehad. Doordat uw werknemers altijd het voordeligste vervoersmiddel kiezen, vermindert het aantal autokilometers en het aantal autobezitters. Dit leidt tot een heuse CO2-reductie!

De rol van ritregistratie

Een geoptimaliseerd en automatisch ritregistratiesysteem laat u toe om samen met de werknemers het vervoersplan te optimaliseren. Aan de hand van de gereden kilometers kunt u nagaan wanneer het voordeliger is om de wagen te kiezen en op welke dagen werknemers het best een ander vervoersmiddel kiezen. Zo is bijvoorbeeld de auto de ene week een ideaal vervoersmiddel, terwijl het de week nadien misschien voordeliger is om de bus te nemen. Hierdoor worden reistijden zo kort en comfortabel mogelijk gemaakt. Dat resulteert in een hogere werknemers-tevredenheid!