Nieuwe berekening bijtelling vanaf 2016

Op 1 januari 2016 verandert er diverse zaken omtrent de bijtelling. Niet enkel het bijtellingspercentage wordt onder handen genomen, ook de regeling omtrent de bijtelling voor privékilometers krijgt een nieuw jasje. We lichten u deze nieuwe berekening voor de bijtelling graag nader toe.

Berekening bijtelling vandaag

Standaard wordt het bijtellingspercentage van 25% gehanteerd. Om de verkoop van milieuvriendelijkere auto’s te stimuleren krijgen CO2-zuinige auto’s kortingen. Deze vallen, afhankelijk van de CO2-uitstoot, in de 4, 7, 14 en 20% bijtellingscategorie. Dit wordt in Autobrief 2 herzien omdat één enkele gram CO2 bepaalt of een wagen 14% of 20% bijtelling heeft. Daarnaast heeft dit een invloed op de verkoopaantallen van nieuwe auto’s. Ongeveer de helft van de nieuwe leasewagens bevinden zich namelijk in de bijtellingscategorie van 14%. Een wagen die één gram CO2 uitstoot valt uit de boot bij de leaserijder.

Nieuwe berekening bijtelling CO2-reductie

Om dit enorme verschil in te dijken, stelt het kabinet voor om de bijtelling eenvoudiger te maken door de grote sprongen tussen de verschillende bijtellingscategorieën te verkleinen. Tussen de huidige percentages van 14%, 20% en 25% komt een getrapte bijtelling, waarbij de CO2-uitstoot van de wagen het bijtellingstarief bepaalt.

Het opstaptarief is 14% en valt samen met 50 gram CO2-uitstoot per kilometer. Verder komt elk afgerond procent op de schaal overeen met een bepaalde CO2-uitstoot. Ook de lage bijtellingstarieven blijven bestaan voor wagens met een zeer lage CO2-uitstoot. Dat voornamelijk om innovatieve technieken te stimuleren.

Bijtellen naar gebruik

Dat is echter nog niet alles: naast de bijtellingspercentages neemt Autobrief 2 ook het privégebruik van bedrijfswagensonder handen. Momenteel betaalt een werknemer die minder dan 500 kilometers privé rijdt met de bedrijfswagen geen bijtelling. Werknemers die meer dan 500 kilometer privé rijden, moeten bijtelling betalen. Deze bijdrage is echter gelijk of u nu 600 privékilometers of 5000 privékilometers aflegt.

Dat is niet eerlijk zegt u? Neen, natuurlijk niet en dat vond ook het kabinet. Daarom stelt men in Autobrief 2 voor om te betalen naar gebruik, wat wilt zeggen dat u meer betaalt naarmate u meer privékilometers rijdt.

> Wilt u nauwkeurig bijhouden hoeveel kilometers privé gereden worden met de bedrijfswagen? Dan is een track-and-tracesysteem een verstandige investering. Meer weten over het ritregistratiesysteem? Aarzel dan niet om meer informatie te vragen of een gratis demo te testen.