Normenkader voor ritregistratiesystemen

Een ritregistratiesysteem met keurmerk, zoals RAM Track-and-Trace, moet voldoen aan het normenkader. Dit normenkader geeft u heel wat garanties met betrekking tot fiscale bijtelling en belastingen.

Wat is het normenkader voor ritregistratiesystemen?

Het normenkader voor ritregistratiesystemen werd vastgesteld door de belastingdienst en geldt voor geautomatiseerde ritregistratiesystemen. Een ritregistratiesysteem dat voldoet aan dit normenkader laat u toe het systeem te gebruiken in situaties waar ritregistratie vereist is voor fiscale doeleinden. Bovendien geniet u met een ritregistratiesysteem dat voldoet aan dit normenkader van een verlicht controleregime.

Voordelen van het normenkader voor ritregistratiesystemen

De belastingdienst controleert ritregistratie op twee manieren. In de eerste plaats controleren ze of de rittenregistratie logisch is, dat wil zeggen dat ze controleren of de ritten gereden zijn, de tankbeurten kloppen, enzovoort. Daarnaast gaan ze na of de ritten zakelijk of privé zijn. Kiest u een ritregistratiesysteem dat voldoet aan het normenkader, vervalt de eerste controle. U moet dus enkel kunnen aantonen welke ritten zakelijk gereden zijn. Wat met RAM Track-and-Trace een koud-kunstje is dankzij de aan/uit-schakelaar, waarmee chauffeurs gemakkelijk kunnen schakelen tussen zakelijke of privéritten.

Voldoen aan het normenkader voor ritregistratiesystemen

Het normenkader is ingedeeld in vier beheersdoelen. Dit zijn vier belangrijk normen waaraan een ritregistratie moet voldoen om een keurmerk te ontvangen. Per doel worden er een aantal technische eisen gesteld waaraan zowel de hardware als de software moet voldoen. Het gaat hier om volgende beheersdoelen:

  • Het ritregistratiesysteem moet alle relevante kenmerken van alle ritten registreren.
  • Het ritregistratiesysteem mag geen functionaliteiten bevatten die de integriteit van de ritregistratie doorbreken.
  • Het ritregistratiesysteem bewaart alle registraties volgens de wettelijke bewaartermijn.
  • Het ritregistratiesysteem maakt rapportages die een betrouwbaar en eenduidig beeld geven van de geregistreerde gegevens.

Kwaliteit en privacy verzekerd

U kan uit deze normen afleiden dat kwaliteit en privacy een grote rol spelen in het normenkader voor ritregistratiesystemen. Ook RAM Track-and-Trace werd volgens dit normenkader gekeurd en ontving het Keurmerk Ritregistratiesystemen.