Privacy rittenregistratiesystemen

Wanneer u gebruikmaakt van een rittenregistratiesysteem worden er heel wat gegevens over uw berijders geregistreerd en bewaard. Aangezien het om persoonlijke gegevens gaat, is privacy een belangrijk aandachtspunt. Voor ons track-and-trace systeem hebben wij het Keurmerk Ritregistratiesystemen ontvangen waarmee de privacy van uw medewerkers wordt gewaarborgd.

Wat is het Keurmerk Ritregistratiesystemen?

Het Keurmerk Ritregistratiesystemen is een kwalificatie waarmee wordt aangegeven dat een systeem aan bepaalde eisen voldoet (van de markt en de Belastingdienst). De privacy van de werknemers beschermen is een van de onderdelen van het keurmerk. Zo werd er een privacy gedragscode opgesteld om de privacy tussen de werkgever en de werknemer te beschermen.
Als u het keurmerk (dat 3 jaar geldig is) hebt behaald, wordt u gecontroleerd door een onafhankelijk auditor. De resultaten van de diepgaande audit worden gebruikt om de toekenning van het keurmerk te evalueren.

Privacy rittenregistratiesystemen beschermen persoonlijke gegevens

Welke maatregelen worden er concreet genomen om de privacy te waarborgen? Het gaat om zaken zoals regels voor gegevensverwerking, inzage en correctie, informatieplicht, beveiliging en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake privacy.
Met ons privacy rittenregistratiesysteem kunt u zelf bepalen welke rechten uw werknemers krijgen. In de software van onze rittenregistratiesystemen kunt u bepaalde gegevens afschermen en heeft niet iedereen toegang tot alle data.

Duidelijk onderscheid tussen werk en privé

Privacy is een gevoelig onderwerp bij alle rittenregistratiesystemen. Daarom is het heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken zodat er geen gevoel van wantrouwen bij uw medewerkers ontstaat. Met ons track-and-trace systeem kunt u op beide oren slapen.
Het rittenregistratiesysteem is voorzien van een aan/uit-schakelaar. Als een van uw werknemers privé-kilometers doet, kan hij het systeem zelf uitzetten. Op die manier is er een duidelijk onderscheid tussen privé en werk.

Interesse in privacy rittenregistratiesystemen?

Heeft u interesse in privacy rittenregistratiesystemen en wilt u er het fijne van weten? Dan kunt u een gratis demo aanvragen. Zodra we uw aanvraag hebben ontvangen, komen wij een demonstratie geven over privacy rittenregistratiesystemen. Zo weet u meteen waar u aan toe bent!