Ritregistratie met CAN Bus koppeling

Wilt u beroep op rittenregistratie? Dan draagt u een correcte rapportage waarschijnlijk hoog in het vaandel. Niet enkel voor uw administratiedienst, maar ook voor de belastingdienst. Wist u al dat een ritregistratiesysteem met CAN Bus koppeling nog correcter is en niet geijkt moet worden?

Ritregistratiesysteem zonder CAN Bus koppeling

Rapportages van ritregistratiesystemen worden standaard gebaseerd op de kilometerberekening van het GPS-systeem of de Pulsteller. Het nadeel van beide systemen is dat er een kleine afwijking is ten opzichte van de kilometerteller. De afwijking is echter zodanig klein dat bijvoorbeeld de belastingdienst deze toch aanvaardt, op voorwaarde dat het systeem regelmatig geijkt wordt.

Deze ijkingsvereiste is een belangrijk aandachtspunt als u op zoek bent naar een rittenregistratiesysteem. RAM Track-and-Trace biedt deze ijkingsmogelijkheid aan, waardoor u zeker bent dat uw rapportages steeds voldoende nauwkeurig zijn.

Ritregistratiesysteem met CAN Bus koppeling

Wenst u liever een systeem dat niet op regelmatige basis geijkt moet worden? Kies er dan voor om gebruik te maken van een zogenaamde CAN Bus koppeling. Bij CAN Bus worden de rapportages van het ritregistratiesysteem gebaseerd op de kilometerstanden van de wagen. Deze kilometerstanden zijn bij CAN Bus rechtstreeks afkomstig van het motor management.

CAN Bus: de voordelen

De CAN Bus methode om kilometerstanden nauwkeurig bij te houden en te rapporteren is iets omslachtiger, omdat de aansluiting op de CAN Bus voor elk merk en elk type voertuig anders is. Bij RAM Track-and-Trace hebben we echter reeds veel verschillende voertuigtypes en merken voorzien van een aansluiting op het motor management systeem via de CAN Bus.

Het grote voordeel van de CAN Bus aansluiting is dat er geen afwijkingen met de kilometerstanden van het voertuig zijn. Bovendien moet de CAN Bus koppeling niet geijkt worden.