Voordelen van het mobiliteitsbudget

Meer werknemerstevredenheid, kostenbesparing en CO2-reductie zijn maar enkele voordelen die u als bedrijfsmanager te danken hebt aan het mobiliteitsbudget. Daarnaast biedt het uw werknemers meer vrijheid en de mogelijkheid om kosten te besparen. Ontdek alle voordelen van het mobiliteitsbudget voor u en uw werknemers!

Mobiliteitsbudget biedt voordelen voor de werkgever

Dankzij het mobiliteitsbudget wordt uw administratieve berg een stuk lager. Er is namelijk één aanspreekpunt en één factuur voor al uw mobiliteit. Dit verlaagt ook de administratieve zorgen van voorheen! Daarbij biedt het mobiliteitsbudget u inzicht in de totale mobiliteitskosten van het bedrijf. Op die manier bent u zich meer bewust van de kosten die de mobiliteit met zich meebrengt. Daarnaast hoeft u ook maar één mobiliteitsbeleid te voeren voor al uw werknemers.

De voordelen stapelen zich op. Uw medewerkers krijgen door het mobiliteitsbudget meer verantwoordelijkheid, waardoor ze zich ook meer bewust worden van de kosten verbonden aan diverse vervoersmiddelen. Hierdoor gaan uw werknemers verantwoordelijke keuzes maken en zoveel mogelijk kosten besparen.

Mobiliteitsbudget biedt voordelen voor de werknemers

Er zijn niet alleen voor u als werkgever voordelen verbonden aan het mobiliteitsbudget. Ook uw werknemers profiteren van een heleboel voordelen. Zo hebben ze de keuzemogelijkheid tussen diverse vervoermiddelen. De werknemers zijn met andere woorden vrij om te kiezen voor het openbaar vervoer, de fiets of de auto. Dit laat hen toe om kosten te besparen door de mobiliteitsmogelijkheden slim in te zetten.

Het mobiliteitsbudget sluit bovendien altijd aan op de daadwerkelijke mobiliteitsbehoefte van de werknemers. Dit geeft hun inzicht in hun eigen reisprofiel. Uw werknemers hebben daarnaast de mogelijkheid om zelf met een eigen budget invulling te geven aan deze behoefte. Een werknemer kan zo kosten besparen ten opzichte van altijd reizen per auto. Het gespaarde geld kan hij besteden aan vervoer voor privégebruik of hij krijgt het verschil grotendeels uitbetaald.