Wat betekent de nieuwe autobrief voor de bijtelling?

Eind dit jaar wordt de nieuwe autobrief voorgesteld. Deze geeft een visie over de autobelastingen vanaf 1 januari 2016 tot 2019. Hier is veel rond te doen omdat er al maanden overleg is over dit nieuwe, fiscale autoplan. De maatregelen zullen voornamelijk betrekking hebben op de fiscale bijtelling, BPM, MRB en brandstoffen. We schetsen de contouren die momenteel bekend zijn over de bijtelling.

De huidige bijtelling verdwijnt

De bijtellingspercentages die vandaag gehanteerd worden, zijn gerelateerd aan de CO2-uitstoot. Deze bepalen sterk de keuze van de werknemer vanwege de grote spongen. Ongeveer de helft van de nieuwe leasewagens zit in de 14% bijtellingscategorie. Bij één gram CO2-uitstoot meer, wordt de leasewagen als onvolwaardig beschouwd.

Om dit probleem van de baan te ruimen, stelt het Kabinet een getrapte bijtelling voor. Dit opdat men sneller bereid is meer te betalen voor een wagen die aansluit bij zijn of haar wensen. Uiteindelijk zal dit de staatskas ten goede komen en het marktvolume eerlijker verdelen over de belastingschaal.

Betalen naar gebruik

Vandaag worden medewerkers met een bedrijfswagen, die minder dan 500 privékilometers rijden, vrijgesteld van de bijtelling. Voor de werknemers die meer dan 500 privékilometers rijden en dus wel moeten bijtellen, maakt het niet uit hoeveel privékilometers zij afleggen. Iedereen betaalt namelijk evenveel bijtelling.

Om deze ongelijkheid uit de wereld te helpen, stelt autobrief 2 de maatregel “betalen naar gebruik” voor. Dat zou betekenen dat werknemers belast worden op basis van het aantal gereden privékilometers. De personen die minder privékilometers afleggen, moeten dus ook minder bijtellen dan personen die veel privékilometers rijden. Dit leidt tot een bewuster rijgedrag én ontmoedigt onnodig gebruik!

Onnodige bijtelling voorkomen

Om correct bij te houden hoeveel privékilometers werknemers rijden, is een bedrijfswagen met automatische kilometerregistratie geen overbodige luxe. Het track-and-tracesysteem van RAM bijvoorbeeld, beschikt over een aan/uit-schakelaar die aanduidt wanneer er privékilometers gereden worden én wanneer men zakelijke kilometers maakt. Dit voorkomt onduidelijkheid bij de belastingdienst en onnodige bijtelling!

> Heeft u interesse in automatische kilometerregistratie? Aarzel dan niet om onmiddellijk contact met ons op te nemen en vandaag nog uw gratis demo aan te vragen!