Wijzigingen in de fiscale regelgeving voor leasewagens

Op Prinsjesdag wordt traditioneel het nieuwe beleid voor het komende jaar voorgesteld. En dit jaar zijn er flink wat voorstellen te melden in de fiscale regelgeving omtrent leaseauto’s. Hier zetten we de belangrijkste voorstellen even op een rijtje.

Fiscale bijtelling

Op gebied van bijtelling zijn er een aantal belangrijke wijzigingen te noteren. De 0% bijtellingscategorie zal vervallen voor nieuwe leasewagens vanaf 2014. Voor nieuwe, volledig elektrische wagens die vanaf 2014 in gebruik worden genomen, zal de bijtelling 4% van de cataloguswaarde bedragen.

Voor nieuwe auto’s met een CO2-uitstoot lager dan 50 gram/km geldt vanaf 2014 en 2015 een bijtelling voor privé-kilometers van 7%. Voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van 51 tot en met 85 gram/km geldt vanaf 2014 een bijtelling van 14%. Voor andere wagens geldt diezelfde bijtelling van 14% bij een CO2-uitstoot van 51 gram/km tot en met 88 gram/km.

De 20% bijtelling geldt bij een CO2-uitstoot tot en met 111 gram/km bij een dieselauto en 117 gram/km in andere gevallen. De situatie voor het bijtellingspercentage van 25% blijft in 2014 onveranderd.

BPM-vrijstelling

De bovengrens van de BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s wordt ook per 1 januari 2014 aangescherpt. Ook midden 2012 en begin 2013 werd deze bovengrens al eens aangescherpt, dus deze maatregel is niet echt een verrassing. De BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s is in 2014 van kracht bij een CO2-uitstoot kleiner dan 86 gram/km bij dieselauto’s en kleiner dan 89 gram/km in overige gevallen. Deze wijziging heeft een invloed op de exploitatiekosten van uw wagenpark bij auto’s die vanaf 2014 worden ingezet.

MRB-vrijstelling

Vanaf 2014 zal ook de MRB-vrijstelling voor zowel nieuwe als zeer zuinige bestaande personenauto’s vervallen. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km geldt dit nog niet.

Nog niet alle voorstellen die hier werden besproken zijn al aangenomen. Enkel de voorstellen omtrent de aanscherping van de CO2-uitstoot voor de 14% en de 20% bijtelling zijn al aangenomen. De andere voorstellen worden pas midden november in de Tweede Kamer besproken. We houden u uiteraard op de hoogte.